Certificeringen

SCIOS Scope 8 Inspectie

Inspectie Elektrische Installaties  Bedrijfspanden

 

Binnen 48 uur offerte op maat

Wij zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van SCIOS scope 8 inspecties

Veiligheid elektrische installatie

De SCIOS scope 8 inspectie controleert de veiligheid van uw elektrische installatie. Deze inspectie wordt mogelijk door uw verzekering geëist of wilt u graag uitvoeren om de veiligheid van uw werknemers te kunnen garanderen.  Vanuit de verzekering en/of ARBO-wetgeving dient u uw elektrische installatie periodiek te laten inspecteren. Indien de verzekering een SCIOS scope 8 inspectie vereist, dient dit door een gecertificeerd inspectiebedrijf te worden uitgevoerd

Tijdens de inspectie controleren we o.a. de aanraakveiligheid van de elektrische installatie volgens de gestelde veiligheidseisen, zowel visueel als door metingen en beproevingen. Aanvullend voeren wij een thermografisch onderzoek uit. U ontvangt de bevindingen in een duidelijke en overzichtelijke rapportage.

Schumacher Techniek Inspectie & Beheer voert de SCIOS Scope 8 inspectie uit en controleert o.a. of:

Binnen 48 uur offerte op maat

Fijne collega om mee samen te werken. Voor een groot NEN 3140 / SCIOS 8 inspectie project heeft Arnold Schumacher van Schumacher Techniek Inspectie en Beheer voor ons een groot aantal inspecties uitgevoerd. Dit is naar groot tevredenheid gedaan. De kennis en kwaliteit van Arnold sluit naadloos aan eisen die wij als DVTadvies B.V. stellen aan onze werkzaamheden. Kort om, een zeer betrouwbare samenwerkingspartner!

Certificering

Om een SCIOS scope 8 inspectie uit te mogen voeren, dient een inspectiebedrijf jaarlijks te worden ge-audit op zowel het administratieve proces als de praktische uitvoering.

SCIOS scope 8 - Inspectie

Hoe werkt Schumacher Techniek Inspectie & Beheer?

Schumacher Techniek Inspectie & Beheer is een gecertificeerd inspectiebedrijf voor het uitvoeren van SCIOS scope 8 inspecties. Kenmerken van deze inspectie:

Periodieke Inspectie van bestaande installaties

Visuele inspectie, metingen en beproevingen

Is gericht op veilig werken aan en met E-installatie

Thermografisch onderzoek

Schumacher Techniek voert een aanvullend Thermografisch onderzoek uit met een thermografische camera op de verdeelinrichting (meterkast). Dit onderzoek zit niet standaard in de SCIOS scope 8, maar wordt wel door Schumacher Techniek uitgevoerd.

Binnen 48 uur offerte op maat

Er zijn gebreken geconstateerd, wat nu?

Na een SCIOS scope 8 inspectie ontvangt u binnen 14 dagen een overzichtelijke rapportage met eventuele gebreken die zijn geconstateerd tijdens de inspectie. Wij adviseren u de gebreken door een erkend installateur te laten herstellen

Zodra de gebreken zijn hersteld en Schumacher Techniek de herstelverklaring heeft ontvangen of een herinspectie heeft uitgevoerd, dan wordt uw bedrijf door ons afgemeld in het landelijk SCIOS register.

Met Schumacher Techniek kan je goede afspraken maken en ze luisteren uitstekend naar de klant. Schumacher Techniek heeft voor ons een inspectie uitgevoerd in de installatie van onze yard in Moerdijk. Dit is zeer professioneel uitgevoerd en met een heel goed en duidelijk onderbouwd rapport opgeleverd. Je kan goede afspraken maken en er wordt geluisterd naar de wens van de klant. Er wordt genoeg tijd vrij gemaakt om te luisteren wat resulteert in een fijne communicatie en samenwerking.

Arnold Schumacher en Renate de Bats

Over Schumacher Techniek Inspectie & Beheer

Schumacher Techniek Inspectie & Beheer is een gecertificeerd en onafhankelijke specialist op het gebied van veiligheidsinspecties m.b.t. de elektrische installatie. Onze klanten zijn divers; van winkelpand tot industrie, van garagebedrijven, horecagelegenheden tot Vereniging van Eigenaren.

Klantgericht; Schumacher Techniek is een prettige partij voor ons om mee samen te werken. Adequaat, snel, zonder aan kwaliteit in te boeten.

In 5 stappen een volledige inspectie

Stap 1
Offerte aanvragen
Offerte

De prijs is afhankelijk van soort inspectie, aantal m² en het aantal verdeelinrichtingen (meterkasten). Soms wordt er vooraf een bezoek gebracht.

Stap 2
Datum inplannen
Datum

Bij akkoord offerte incl. inspectieplan, wordt een datum ingepland. 

Stap 3
Uitvoering inspectie
Inspectie
Schumacher Techniek Oosterhout NEN Scios 12

De inspectie wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen inspectieplan.

Stap 4
Aanleveren rapportage
Rapportage

Alle gebreken worden middels tekst, meetgegevens en foto’s in een rapportage verwerkt en naar de klant verstuurd.

Stap 5
Gebreken herstellen
Herstellen

Indien geconstateerd, adviseren wij de gebreken te laten herstellen door een erkend installateur. De opgestelde herstelverklaring of de rapportage van de her-inspectie kunnen naar de verzekeringsadviseur of -maatschappij worden verstuurd.

Veelgestelde vragen

De NEN 3140 is een inspectie die door uw verzekering vereist wordt om uw elektrische installaties te beoordelen op (aanraak)veiligheid en potentieel brandgevaar. Daarnaast kan de Arbodienst indirect de SCIOS scope 8 aanvragen om de veiligheid van uw werknemers te controleren. Vraag een offerte aan en ontdek wat Schumacher Techniek voor u kan betekenen.

De prijsindicatie is afhankelijk van het aantal m² en het aantal verdeelinrichtingen (meterkasten). Vraag vrijblijvend een offerte aan om een beter beeld te krijgen of neem contact met ons op.

Jazeker! Voor deze inspectie hebben wij de benodigde certificaten:

  • Certificering voor SCIOS scope 8

Jaarlijks wordt zowel het administratieve proces als de praktische uitvoering ge-audit door DEKRA.

Na de inspectie ontvangt u binnen 14 dagen een volledige rapportage.

Nee, wij voeren alleen inspectiewerkzaamheden uit. Hierdoor kunnen we onze onafhankelijkheid garanderen.

De SCIOS scope 8 en NEN3140 hebben diverse raakvlakken. Echter dient het inspectiebedrijf gecertificeerd te zijn om de SCIOS scope 8 uit te voeren. De inspectie-inhoud  is vastgelegd in een Technisch Document. Bij een NEN3140 dient de installatieverantwoordelijke de inhoud te bepalen.  

De SCIOS scope 8 is in basis gericht op aanraakveiligheid en beperkt zich tot de vaste gebouwgebonden installatie

De SCIOS Scope 10 is gericht op het beoordelen van elektrisch materieel (zowel de vaste installatie als op alle aangesloten apparatuur) wat betreft de brandveiligheid in gebouwen en bedrijven, in relatie tot het gebruik ervan en de risicofactoren in de omgeving.

De SCIOS Scope 10 inspectie kan als een op zichzelf staande inspectie worden uitgevoerd, maar ook in aanvulling op een SCIOS scope 8. Met deze combinatie is naast de brandveiligheid ook de arbeidsveiligheid gewaarborgd.

Binnen 48 uur offerte op maat

Vraag uw offerte aan

Waarvoor wilt u een offerte?

Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".
Onderstaande vragen invullen indien u "openveld" hebt gekozen bij opstelling PV panelen. Anders op "volgende" klikken.
Onderstaande velden alleen invullen indien opdrachtgever iemand anders is. Bent u de opdrachtgever? Klik dan op "volgende".