logo schumachertechniek

TELEFOON

0162-853215

EMAIL

info@schumachertechniek.nl

Wij inspecteren uw installaties
conform NTA8220

Scope 10

NTA8220

NTA 8220
Een inspectie volgens NTA 8220 heeft een heel ander doel dan inspecties volgens NEN1010 en NEN3140.

NTA 8220 is uitsluitend een ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’, aldus de titel. Deze is gericht op de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur, in relatie tot de wijze van gebruik en de omgeving.

Het verschil tussen NEN3140 en NTA8220
De NEN3140 is gericht op veilig werken van voldoende opgeleide en bevoegde personen aan, met en nabij elektrische installaties en arbeidsmiddelen volgens de ARBO-wetgeving.

De NTA8220 strekt zich uit over de inspectie van de brandveiligheid van de elektrotechniek in gebouwen en bedrijven, in relatie tot het gebruik ervan en de risicofactoren in de omgeving. De elektrische installaties en middelen mogen ook bediend worden door leken.

De NTA8220-inspectie kan als een op zichzelf staande inspectie worden uitgevoerd, maar ook in aanvulling op een NEN3140-inspectie. In dit geval is naast de arbeidsveiligheid meteen ook de brandveiligheid gewaarborgd.

Wilt u meer info over onze diensten? Bel dan direct naar 0162-853215 of stuur een email naar info@schumachertechniek.nl